Datum objave: 23.01.2019.

Family vas nagrađuje!
Kako su uzorci, boje i teksture Family proizvoda izmjenili vaš dom? Podijelite s nama fotografije vašeg doma u kojem ste našli mjesto za naše proizvode i sudjelujete u nagradnom natječaju.

Svoje fotografije objavite u komentaru objave nagradnog natječaja "Family u mom domu" na našoj Facebook stranici i ne zaboravite ih označiti sa hashtagom #familyposteljine. Objavom fotografija sudjelujete u nagradnom natječaju u kojem poklanjamo posteljinu iz kolekcije Bellezza, print flowers, dimenzija po izboru dobitnika.
Nagradni natječaj traje od 23. siječnja do 06. veljače 2019. u ponoć, a pobjednika odabire stručni tročlani žiri. Objava pobjednika biti će najkasnije do 08.02.2019. do 16 sati na Facebook stranici Family te na web stranici family.hr


Veselimo se vašim inspirativno uređenim interijerima! :)

 

Detaljan pravilnik pročitajte u nastavku:

Pravilnik Family nagradnog natječaja - 


1. Opće odredbe
Ovim se pravilnikom određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju  "Family u mom domu“ (u nastavku: nagradni natječaj) koji organizira Intertekstil Stanić d.o.o. (u nastavku Organizator). Svrha nagradnog natječaja je promocija Family brenda. Nagradni natječaj traje od 23. siječnja do 06. veljače 2019. u ponoć. Svaka osoba može sudjelovati u nagradnom natječaju s neograničenim brojem fotografija označenih hashtagom #familyposteljine na Family Facebook stranici.

2. Tijek nagradnog natječaja i uvjeti sudjelovanja
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati punoljetne osobe koje su hrvatski državljani, koji su korisnici Facebook-a, koji svoje fotografije ili komentare označe hashtagom #familyposteljine i koji prihvate pravila Facebook-a za nagradni natječaj, te uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju objavljene na web stranici Family (family.hr). 
Da bi sudjelovali u nagradnom natječaju korisnici moraju ispuniti zadatak: objaviti fotografiju svog doma na kojoj je vidljiv artikl Family brenda, označiti objavu hashtagom #familyposteljine.

Pobjednik nagradnog natječaja bit će natjecatelj s objavom fotografije koju će naš stručni tročlani žiri proglasiti najljepšom.
Broj reakcija (like i share) i digitalnih impresija na određeni sadržaj nije uvjet za pobjedu na natječaju. Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u nagradnom natječaju. Također, ukoliko postoji osnovana sumnja da korisnik bez odobrenja koristi tuđi materijal Organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u nagradnom natječaju. Svaki sudionik nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na Organizatora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju Organizatora. Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sudionici nagradnog natječaja. Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima nagradnog natječaja i uvjetima sudjelovanja u nagradnom natječaju. U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki Organizatora, zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi nagradnog natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem Organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji.

3. Nagrada
Najbolja fotografija dobiva poklon posteljinu iz kolekcije Bellezza, print flowers, dimenzija po izboru dobitnika.
Ukupan broj nagrada: 1 (slovima: jedan). 

4. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenih
Pobjednik je korisnik koji je do 06. veljače 2019. u ponoć objavio najljepšu fotografiju i označi je sa hashtagom #familyposteljine. Pobjednika će odabrati stručni tročlani žiri u ime Organizatora.
Organizator nagradnog natječaja će najkasnije do 08.02.2019. do 16 sati objaviti pobjednika na svojoj Facebook stranici https://www.facebook.com/family.posteljine te na web stranici family.hr. 
Dobitnik mora u roku od 7 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke Organizatoru i to putem privatne poruke na Facebook-u: ime, prezime, adresu i kontakt broj. U slučaju da dobitnik Organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti.
U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, Organizator može odbiti dodijeliti nagradu. 

5. Preuzimanje nagrade
Dobitnik će nakon što dostavi podatke, dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade.

6. Sigurnost podataka
Sudionici nagradnog natječaja ovlašćuju Organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika natječaja, u svrhu obavještavanja o nagradnom natječaju. Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja nagradnog natječaja. Organizator će s podacima pobjednika postupati sukladno Zakonu o zaštiti podataka.
Podaci pobjednika bit će dostupni Organizatoru koji provodi nagradni natječaj te će u svrhu slanja nagrade biti podijeljeni s dostavnom službom. Podaci se zadržavaju sve do trenutka do kada se uređaj ne pošalje na adresu dobitnika nakon čega se brišu.

7. Odgovornost
Organizator ne preuzima odgovornost za: – bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba, – neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju, – (ne)funkcioniranje društvene mreže Facebook, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja, – (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju.
Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.

8. Završne odredbe
Sudionici nagradnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u nagradnom natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u nagradnom natječaju u  skladu s uvjetima sudjelovanja). U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook profilu, i drugo... 
Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava Organizator.
U slučaju da su pritužbe utemeljene, Organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na Facebook stranici family.posteljine i na adresi family.hr. Nagradni natječaj može se prekinuti samo uslučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.